Privacy Statement

Met betrekking tot aangeleverde persoonsgegevens bij Fit & Gezond Lifestyle, delen wij u middels dit statement mede, dat deze gegevens alléén en uitsluitend voor het recht op deelname aan de voordeelacties van onze aanbieders, éénmalig in onze database worden geadministreerd. Deze bestanden worden na gebruik verwijderd en vernietigd.

Fit & Gezond Lifestyle vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. U mag er dus van uit gaan dat Fit & Gezond Lifestyle er alles aan doet om uw privacy te beschermen. Natuurlijk houdt Fit & Gezond Lifestyle zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze wetten staan regels over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Met dit privacy statement, willen wij u informeren.


Fit & Gezond Lifestyle moet op grond van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens melden. Zo’n melding moet worden gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens of de functionaris van de gegevensbescherming.

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van Fit & Gezond Lifestyle beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot gegevens.


Vragen over deze privacy statement kunt u sturen naar onderstaand adres.

Per brief:
Fit & Gezond Lifestyle
t.a.v. afdeling Marketing
Postbus 4144
6803 EC ARNHEM